Dodání zboží

- Objednané zboží doručíme na Vámi určené místo dle registrace po celém ČR.Dodací lhůta je do 7 pracovních dnů pokud vybrané zboží je skladem, obvyklá dodací lhůta je do 3 pracovních dnů. V případě jiné dodací lhůty, zákazník bude obeznámem emailem nebo telefonicky.

- Společnost CHROMCENTER s.r.o. nenese zodpovědnost za zpoždění způsobené smluvními doručovacími společnostmi

- K ceně zboží bude připočten poplatek za poštovné a balné. Obvyklá částka je od 150,-Kč do 300,-Kč bez DPH za 1 balík do 15kg dle konkrétních parametrů balíku. V případě jednorázové objednávky větší než 25000,-Kč bez DPH společnost CHROMCENTER s.r.o. poskytne dopravu zboží na místo určení v rámci ČR a ostatní poplatky ZDARMA.

Převzetí zboží

- Zákazník je povinen převzít doručené zboží dle své objednávky a zaplatit v hotovosti ve formě dobírky za zboží.

- Zákazník je povinen neprodleně po převzetí zboží zkontrolovat zda není poškozeno dopravou, zda obsah balíku odpovídá objednávce a přiloženému prodejnímu dokladu. Veškeré reklamace zboží musí zákazník vyřídit do 7 pracovních dnů v sídle společnosti CHROMCENTER s.r.o.

Reklamace

- Společnost CHROMCENTER s.r.o. se zavazuje neprodleně vyměnit zboží, které bylo shledáno vadným, nefunkčním hned po dodání.

Vrácení zboží

- Zákazník má nárok vrátit zboží nepoužité do 14 dnů od převzetí a to v provozovně společnosti CHROMCENTER s.r.o.. na adrese Olomoucká 65, 627 00 Brno

- Společnost CHROMCENTER s.r.o. nenese zodpovědnost uhradit náklady spojené s vrácením zboží, ty uhradí zákazník.

- V případě vrácení zboží kvůli neodtranitelných vad, společnost CHROMCENTER s.r.o. se zavazuje vrátit zpět peníze pouze do výše ceny vrácené zboží.

- Společnost CHROMCENTER s.r.o. nenese zodpovědnost za případné škody, újmy, ušlé zisky vyplývající z vrácení zboží.

Ostatní ujednání

   Všechny ostatní ujednání se řídí obchodním zákoníkem.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting